PSİKO-SOSYAL SERVİS ETKİNLİĞİ

Psiko-Sosyal Servis'in amacı; tutuklu ve hükümlülerin, bireysel özelliklerini, kişisel ve aile yaşantısını irdeleyerek, suçu işleme sebepleri ışığında mevcut yeteneklerini geliştirmek, bireyin tekrar suça yönelmesini engellemektir. Bu amacı gerçekleştirirken eğitim standartlarından faydalanır. Tutuklu ve hükümlünün cezasını infaz etme sürecinde ise problemlerini çözmelerine yardımcı olmak, gerek grup çalışmaları, gerekse bireysel çalışmalar yoluyla topluma kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Psiko-Sosyal Yardım Servisi hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlığına ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştırarak uygular, psikolojik destek ve müdahalede bulunarak çalışmaları yürütür.

Psiko-Sosyal Yardım Servisi çalışmalarında;

Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklu ile ilk 3 gün içerisinide ön görüşme yaparak tanıma formu doldurur.

Dönem içerisinde kuruma yeni gelen ve kurumda bulunan hükümlülerin tümüne Gözlem Sınıflandırma Formu doldurarak 6 aylık dönem sonlarında değerlendirmesini yapar.

Yöndendirme faaliyetleri; Kurum idaresi, kurum doktoru, öğretmen, infaz birimi, kurum baş memurluğu ve ilgili diğer birimler gerekli gördükleri hükümlü ve tutukluları psiko-sosyal servise yönlendirirler.

Kurum psikoloğu hükümlü ve tutuklular ile yaptığı görüşmeler sırasında, hükümlü ve tutuklunun sorun çözümüne yardımcı olmak amacıyla kişiyi farklı birim ve kurumlara yönlendirebilir.

Aileye yönelik çalışmalar; Açık ve kapalı görüş günlerinde hükümlü ve tutuklunun ailesi ile görüşmeler yapar. Problemlerin çözümü amacı ile aileyi telefonla arar, yazışmalar yapar ve grup çalışmalarını gerçekleştirir.

Grup çalışmaları; Grup çalışmasının amacı, gruba alınan hükümlü ve tutukluların psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel, grup ve toplumla ilişkilerindeki sorunları ile etkili bir biçimde baş edebilmelerini sağlayabilmektir. Bu çerçevede grup etkileşimini kullanarak arzu edilen düzeyde davranış değişikliği yaratılmaya çalışılmaktadır.

Hükümlü ve tutuklular grubun verdiği güvenli ortamda kendilerini ifade etme ve karşılıklı fikirlerini söyleme fırsatı bulabilmektedir. Kurumda grup çalışması benzer sorunları ya da gereksinimleri olan grup üyeleri birbirleri için problem çözme ve karşılıklı destek sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler; Hükümlü-tutukluları ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak eğitim birimi ile koordinasyonlu çalışarak faaliyet programları düzenlenmektedir.

Personelle ilgili çalışmalar; Psiko-Sosyal Hizmet Birimine başvuruda bulunan personelin problemlerinin çözümüne de yardımcı olunmaktadır. Ayrıca moral ve motivasyonu arttırmak amacı ile sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

 

 


KOCAELİ 2 NOLU F TİPİ CİK RESMİ Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 06.12.2013 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.